Biegunka - podstawowe informacje

Biegunka - podstawowe informacje

Co to jest biegunka?

Biegunką określa się stan, w którym pacjent oddaje półpłynny, płyny lub wodnisty stolec – co najmniej 3 lub więcej razy na dobę, którego łączna masa/objętość przekracza 200 g/dobę (u dorosłych) lub powyżej 10 ml na kilogram masy ciała/dobę (dzieci).

Jakie inne objawy mogą towarzyszyć biegunce?

Biegunka wiąże się z odwodnieniem i utratą elektrolitów. Biegunce mogą, ale nie muszą, towarzyszyć inne objawy takie jak: ból brzucha, nudności/wymioty, gorączka/stan podgorączkowy.


Podział biegunek w zależności od czasu trwania.

W zależności od czasu trwania wyróżnia się biegunkę: ostrą - trwa do 14 dni (najczęściej nie dłużej niż 7 dni); przewlekającą się - utrzymuje się od 2 do 4 tygodni; przewlekłą - utrzymuje się dłużej niż 4 tygodnie.

Jakie są przyczyny ostrej biegunki?

Ostra biegunka spowodowana jest najczęściej (w > 90%) zakażeniem przewodu pokarmowego (w Europie głównie spowodowanym przez wirusy).
Inną przyczyną może być spożycie toksyn produkowanych przez bakterie. Więcej.


Więcej informacji tutaj.

Tiorfan – informacja o produkcie leczniczym

Opracował:
Lek. med. Maciej Olszewski

Na podstawie:
1. Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2014.
2. Yamada T et al. Postępy w gastroenterologii t2. Wydawnictwo Czelej, 2010, s. 375
3. Dąbrowski A et al. Gastroenterologia t2. Wydawnictwo Medical Tribune Polska 2011.
4. Guarino A et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 59(1): 132-52.
5. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. WGO 2012. http://www.worldgastroenterology.org/assets/export/userfiles/Acute%20Diarrhea_long_FINAL_120604.pdf (odsłona 20.04.2016).
6. http://emedicine.medscape.com/article/928598-overview (odsłona 20.04.2016).
7. Hodges K et al. Gut Microbes. 2010; 1(1): 4–21.

Opracowano dnia: 20.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016

Zewnątrzwydzielnicza Niewydolność Trzustki (ZNT) – Kreon Travix

2016-04-TIO-0091